Öğrenmenin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunu içselleştirmiş, keşfeden, yaratıcı, özgür, kendi kararlarını kendi alabilen, evrensel ve toplumsal değerlere sahip, problem çözme becerisi güçlü, laik ve bilimsel değerleri benimseyen bir eğitim anlayışla donatılmış, bu eğitimin sürekliliğini ve gelişimini sağlayarak çağdaş bilgi toplumunun gerektirdiği yetkinliklere sahip, geleceği şekillendiren liderler olacak öğrenciler yetiştirmeyi hedef edindik.

Ege GVO Anaokulları

Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Anaokullarında; 21. yüzyıl becerilerine dönük, anne baba kılavuz rehberlik eşliğinde, okul-aile-çocuk iş birliğiyle ‘İlk Adımlar 2B’ eğitim modeli uygulanmaktadır.

  • Bireye Özgü
  • Beceriye Dönük

Eğitim - Öğretim içeriğiyle merak duygusunun yitirilmediği, öğrenciyi tüm gelişim alanlarında beslemeyi hedefleyen yaşam ortamları oluşturulur.

Anaokulundan itibaren tüm öğrenciler E-BKM‘de uygulanan çok yönlü hareket eğitimi ile sağlıklı büyüme ve beslenme konusunda desteklenir ve takip edilir.

Ege Üniversitesi’nin akademik çalışmalarıyla desteklenerek hazırlanan eğitim programlarımızın merkezini, çocuğun yaşamsal ve akademik becerileri oluşturmaktadır.  

Öğrencilerin akademik, sosyal, bedensel gelişimleri; ilgi, takip, destek odaklı rehberlik çalışmalarıyla izlenir.

Anaokulundan itibaren yaşayan ortamlarda 3 yabancı dil eğitimi ile İlkokul ve Ortaokulumuzda devam edecek olan yabancı dil eğitiminin de alt yapısı oluşturulur.

English Speaking Day ile ortak yaşam alanlarında tüm gün İngilizce konuşulur. Oyunlarla desteklenen programımızda çocukların dili yaşayarak öğrenmeleri sağlanır.

Eğitim programı, rehberlik modeli, yaşamsal beceri atölyeleriyle; sorgulayan, fikir üretebilen, problem çözebilen, ürün tasarlayabilen, özgüvenli, sorumluluk sahibi, liderlik özellikleri taşıyan bireyler yetiştirmek hedeflenir.

Eğitim rutinleri öğrencinin ilkokula ve hayata ilk adımlarında kılavuzluk eden içeriklerle zenginleştirilmiştir. Bunlar şöyle sıralanabilir:

  • Asistan Öğrenci
  • Sanat Eğitimi
  • Değerler Eğitimi
  • Ege Gelişimsel Arşiv
  • Portfolyo Günleri
  • Erken STEM ve Kodlama
  • Performans ve Sunum Günleri.