EGE ÜNİ. GVO İLKOKULLARI
Her öğrencinin yeteneğinin birbirinden farklı ve eşsiz olduğu anlayışıyla yapılandırılan öğretim programlarımızda, öğrenme bir süreç olarak değerlendirilir ve her an, her alan öğrenme için bir fırsat olarak görülür. Ders ortamları da farklı öğrenme biçimlerine ve hızlarına sahip öğrencilerin kendi potansiyellerini kullanmalarına fırsat sağlayan, farklılaştırılmış eğitim etkinlikleri ile tasarlanır.

Eğitim / Yaklaşımımız

“Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Okulları” ilkokul eğitiminde, yeni kuşak öğrenci, öğretmen ve veli ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere yeni kuşak eğitim modelini kurgulama görevini üstlenmiştir. Öğrenme ortamlarımız; öğrencilerin gelecek yaşantılarını destekleyecek, ileri derecede akademik becerilere, olumlu sosyal ve kültürel değerlere ulaşmaları yönünde hazırlanır. Öğrenci merkezli 3B Eğitim Modeli ile “Başarıya Odaklı, Bireye Özgü ve Beceriye Dönük” tam öğrenme gerçekleştirilir. Müfredat zenginleştirme çalışmaları ve aktif öğrenme merkezli PPAS Programı’yla öğrencilerimize ihtiyaç odaklı bir eğitim sunulur. Öğrencilerimiz ders ve derslik ayrımından bağımsız, tüm derslerin birbiri ile ilişkilendirildiği Tematik ve Disiplinlerarası bir yaklaşımla anlamlı ve kalıcı öğrenme sağlanır.

İlkokulda İlgi – Takip - Destek Programı yürütülür. Bu çerçevede öğrencilerimiz, çalışmalarını öğretmenleri eşliğinde her gün “Before Home Saati” nde okulda yapar. ”Ortaokula Adımlarım Programı” ile öğrencilerimizin tüm akademik altyapısı ortaokula geçişini kolaylaştıracak şekilde hazırlanır.

Yabancı dil eğitim modelimiz 3 yabancı dil üzerine kuruludur. Birinci yabancı dilimiz olan İngilizce dersiyle öğrencilerimize gerçek yaşantı becerileri sunar, dilbilgisi ile sınırlı kalmayan yaklaşımla yabancı dilde iletişim becerilerini de geliştiririz.

Öğrencilerimiz “Dâhi Saat” çalışmalarında üretim, performans ve proje tabanlı çalışmalar yürütülür.

“Kitap Okuma Alışkanlığı Çocuklarımızla Birlikte Büyür” projesi kapsamında, öğrencilerimizin ders kazanımlarına destek olanın yanında, yaratıcı yazarlık bağlamında Oku(Yorum) çalışmalarını yürütüyoruz.

Öğrencilerimiz E-BKM‘de uygulanan çok yönlü hareket eğitimi ile sağlıklı büyüme ve beslenme konusunda desteklenir ve takip edilir.

Önleyici ve gelişimsel rehberliğin yanında rehberlik çalışmalarında üç boyutlu ilerlenir. Anne-Baba Kılavuz Rehberlik anlayışı ve “Ege Anne Baba Destek Programları” ile velilerimiz “Etkili Ebeveynlik” konusunda güçlendirilir.