3-4 Yaş Grubu

3-4 yaş grubu öğrencilerimizin temel ihtiyaçlarının başında sosyal bir gruba ait olduklarını hissetmeleri gelir. Programımızla onların bu ihtiyaçları karşılanırken bulundukları ortama güven duymaları da sağlanır. Ayrıca öğrencilerimiz isteklerini uygun şekilde dile getirmeye, çevresi ile sağlıklı ilişkiler kurmaya, basit kurallara uymaya başlar. Gelişimlerine uygun özbakım becerileri kazanmaları için sürekli teşvik edilirler.

Zengin eğitim materyalleri ile uyguladığımız programımız ile öğrencilerimiz öğrenmeye güdülenirken, akademik hayata da hazırlanır.