Misyonumuz ve VizyonumuzEge Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Okulları’nın misyonu ve yapı taşı, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, yüzü Batı’ya dönük dünya ile rekabet edebilecek bireyler ve nesiller
yetiştirmektir.

Misyonumuz, tüm dünya tarafından tanınan, dünya çapında eğitim alanında saygı duyulan, öğrenim standartlarının yüksek olduğu uluslararası bakış açısı olan, çocuklara güç ve ilham veren bir eğitim ağı oluşturmaktır.

Ege’li olmanın ayrıcalığını tüm Türkiye’ye yaymak ve modern çağın gerektirdiği bilgiyi yaşamla bütünleştirmek, kapasitelerini sonuna kadar geliştiren öğrenciler yetiştirmek kurumumuzun öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır.

Vizyonumuz, eğitimde kalite ve başarıları ile fark yaratan, Türkiye’nin örnek alınan eğitim markası seçkin bir kurum olmaktır.

Kurumumuz, çağdaş ve demokratik bir kimlikle donatılmıştır. Atatürk ilkeleri doğrultusunda, evrensel ilkeler ışığında, bilgiye ulaşmayı ve kullanmayı bilen, akademik olarak tam donanımlı, okuma becerisi gelişmiş, Türkçe’yi ve en az bir yabancı dili yaşamında etkin biçimde kullanan, sanatsal ve kültürel etkinliklerin içinde olmayı ve takip etmeyi seven, spor yapmanın gelecekteki sağlıklı yaşamın garantisi olduğuna inanan, çok yönlü ve üretken bireyler yetiştirmek hedefimizdir.

Çocuklarımızı, tüm fiziksel ve teknolojik donanımımızla, araştırmacı ruhlarını çeşitli projelerle destekleyecek duvarsız eğitim ortamını sağlayarak bilimsel düşünebilen, kendine her konuda güvenen ve çevresiyle barışık, mutlu ve yaşam kaliteleri yüksek bireyler olarak topluma kazandırmanın önemine inanmaktayız. Öğrenci yaşantılarını ön plana çıkararak geçmişten geleceğe bir köprü kurmaktayız. Örnek niteliklere sahip ve kendini yenileyen bir okul markasıyla, “Yeni Neslin Okulu” olarak dışa doğru yelken açmaktayız.

Öğrenme ortamına aktif katılımla öğrenmeyi içselleştirmiş ve öğrenmeye her zaman ihtiyaç duyan bireylerin yetişmesine katkı sağlayan bir eğitim kadrosuyla çalışmayı, herkesin öğrencisi olmak istediği, mezuniyet sonrasında da öğrencilik ruhunu ve birlikteliğini yaşatan bir okul olmayı, kurumun varoluş amacına değer katan çalışanlarda, kurumsal aidiyet kültürünü geliştirmeyi ve takım ruhuna önem veren bireyleri yetiştirmeyi amaç edinmiş bulunmaktayız.